Thông tin bổ sung về việc nâng cấp lệnh đóng và TP/SL cho hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh cửu

Phát hành vào 21 thg 6, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Thân gửi người dùng OKX,
Tối ưu hóa lệnh reduce-only và TP/SL cho hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh cửu có hiệu lực vào ngày 19/06/2023.
Liên kết thông báo:OKX nâng cấp tính năng đóng vị thế cho hợp đồng tương lai và hợp đồng vĩnh cửu

Tối ưu hóa #1: Việc đóng lệnh giới hạn/lệnh thị trường ở chế độ Phòng hộ không còn bị hạn chế số lượng
1.Đặt lệnh đóng hiệu quả hơn: Khi bạn có một vị thế và muốn đóng vị thế đó, sẽ không có hạn chế về số lượng lệnh đóng của bạn. Bạn có thể đặt lệnh giới hạn/lệnh thị trường với số lượng tương đương kích thước vị thế của mình mà không cần phải hủy các lệnh đang chờ xử lý.
2.Đặt lệnh đóng thông minh hơn: Nếu tổng số lượng tất cả lệnh đóng của bạn vượt quá kích thước vị thế, hệ thống giao dịch sẽ xếp hạng lệnh đóng dựa trên giá và tự động hủy hoặc điều chỉnh các lệnh kém hiệu quả hơn (những lệnh khớp sau). Điều này đảm bảo số lượng lệnh còn lại tương đương kích thước vị thế của bạn và gần với giá thị trường hơn.

Tối ưu hóa #2: Việc đóng lệnh TP/SL ở chế độ Phòng hộ không còn bị hạn chế số lượng
1.Đặt lệnh TP/SL linh hoạt hơn: Bạn có thể đặt nhiều lệnh TP/SL và mỗi lệnh có thể bằng với kích thước vị thế của mình mà không bị giới hạn bởi các lệnh khác.
2.Đặt lệnh TP/SL thông minh hơn: Khi thị trường đạt đến mức giá kích hoạt, hệ thống giao dịch sẽ đặt lệnh đóng dựa trên số lượng TP/SL và tự động hủy lệnh giới hạn/lệnh thị trường vượt quá kích thước vị thế của bạn. Các lệnh có giá kém hấp dẫn hơn (những lệnh khớp sau) sẽ bị hủy trước, đảm bảo lệnh TP/SL của bạn được kích hoạt thành công.

Tối ưu hóa #3: Điều chỉnh lệnh TP/SL mọi lúc, mọi nơi
Điều chỉnh lệnh TP/SL hiệu quả hơn: Thay vì hủy lệnh TP/SL hiện tại và đặt lệnh mới, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh giá TP/SL hiện tại, số lượng và các thông số quan trọng khác. Điều này cho phép bạn điều chỉnh chiến lược của mình một cách dễ dàng và hiệu quả khi thị trường biến động.

OKX
21/06/2023 (giờ Việt Nam)