PEPE và BCH hiện đã có sẵn trên Đầu Tư Kép

Phát hành vào 20 thg 7, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Cách đăng ký trên ứng dụng OKX:
Bước 1: Truy cập vào mục Tăng trưởng > Earn > Sản Phẩm Cấu Trúc > Đầu Tư Kép.
Bước 2: Chọn PEPE hoặc BCH.
Bước 3: Chọn "Mua thấp" hoặc "Bán cao" và chọn một trong các sản phẩm có sẵn.
Bước 4: Nhập số tiền cao hơn mức đăng ký tối thiểu.
Hãy xem bảng bên dưới để biết số tiền đăng ký tối thiểu cho mỗi loại tiền mã hóa.

Crypto Số tiền đăng ký tối thiểu
Bán cao Mua thấp
PEPE 10.000.000 10 USDT
BCH 0,01 10 USDT

Cách đăng ký trên trang web OKX
Thực hiện theo các bước bên dưới, hoặc nhấp vào đây:

Bước 1: Truy cập vào mục Tăng trưởng > Earn > Sản Phẩm Cấu Trúc > Đầu Tư Kép.
Bước 2: Kéo xuống Đầu Tư Kép và chọn PEPE hoặc BCH.
Bước 3: Chọn "Mua thấp" hoặc "Bán cao" và chọn một trong các sản phẩm có sẵn.
Bước 4: Nhập số tiền cao hơn mức đăng ký tối thiểu.
Hãy xem bảng bên dưới để biết số tiền đăng ký tối thiểu cho mỗi loại tiền mã hóa.

Crypto Số tiền đăng ký tối thiểu
Bán cao Mua thấp
PEPE 10.000.000 10 USDT
BCH 0,01 10 USDT