OP, MASK và LINK hiện đã có sẵn trên Đầu Tư Kép

Phát hành vào 6 thg 7, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Cách đăng ký trên ứng dụng OKX:
Bước 1: Truy cập vào mục Tăng trưởng > Earn > Sản Phẩm Cấu Trúc > Đầu Tư Kép.
Bước 2: Chọn OP, MASK, hoặc LINK.
Bước 4: Chọn "Mua thấp" hoặc "Bán cao" và chọn một trong các sản phẩm có sẵn.
Bước 5: Nhập số tiền cao hơn mức đăng ký tối thiểu.
Hãy xem bảng bên dưới để biết số tiền đăng ký tối thiểu cho mỗi loại tiền mã hóa.

Crypto Số tiền đăng ký tối thiểu
Bán cao Mua thấp
OP 10 OP 10 USDT
MASK 1 MASK 10 USDT
LINK 1 LINK 10 USDT

Cách đăng ký trên trang web OKX
Thực hiện theo các bước bên dưới, hoặc click here:

Bước 1: Truy cập vào mục Tăng trưởng > Earn > Sản Phẩm Cấu Trúc > Đầu Tư Kép.
Bước 2: Kéo xuống Đầu Tư Kép và chọn OP, MASK, hoặc LINK.
Bước 3: Chọn "Mua thấp" hoặc "Bán cao" và chọn một trong các sản phẩm có sẵn.
Bước 4: Nhập số tiền cao hơn mức đăng ký tối thiểu.
Hãy xem bảng bên dưới để biết số tiền đăng ký tối thiểu cho mỗi loại tiền mã hóa.

Crypto Số tiền đăng ký tối thiểu
Bán cao Mua thấp
OP 10 OP 10 USDT
MASK 1 MASK 10 USDT
LINK 1 LINK 10 USDT

OKX
Ngày 06/07/2023