OKX sẽ ra mắt Sản phẩm CFX Simple Earn

Phát hành vào 28 thg 4, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

OKX Earn sẽ ra mắt Sản phẩm CFX Simple Earn vào lúc 10:00 sáng ngày 27/4/2023 (UTC+7). Người dùng có thể kiếm thưởng bằng cách stake CFX chỉ với vài cú nhấp chuột.

Stake Kỳ hạn Số tiền đăng ký tối đa (tổng cộng) Số tiền đăng ký tối thiểu (cá nhân) Số tiền đăng ký tối đa (cá nhân) APR ước tính
CFX 3 ngày 8.000.000 CFX 0,01 CFX 160.000 CFX 4,84%
CFX 30 ngày 6.000.000 CFX 0,01 CFX 90.000 CFX 9,69%
CFX 60 ngày 4.000.000 CFX 0,01 CFX 40.000 CFX 11,64%
CFX 90 ngày 2.000.000 CFX 0,01 CFX 10.000 CFX 13,60%
CFX 120 ngày 1.000.000 CFX 0,01 CFX 2.500 CFX 15,55%

Cách stake CFX
Web: Thanh điều hướng > Tăng trưởng > Earn, tìm CFX bấm để đăng ký;
App: Tăng trưởng > Earn, tìm CFX bấm để đăng ký.

OKX
27/4/2023 (UTC+7)