OKX sẽ hủy niêm yết một số cặp giao dịch ký quỹ từ và hợp đồng vĩnh cửu

Phát hành vào 18 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Để cải thiện thanh khoản thị trường cũng như trải nghiệm người dùng nói chung, OKX sẽ hủy niêm yết một số cặp giao dịch hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu và giao dịch ký quỹ có thanh khoản thấp. Thông tin chi tiết như sau:

  1. Giao dịch Hợp đồng vĩnh cửu
    Hoán đổi vĩnh cửu: Thời gian hủy niêm yết
    DORAUSDT 15:00 chiều ngày 24/08/2023 (giờ Việt Nam)
    ENJUSDT 15:00 chiều ngày 24/08/2023 (giờ Việt Nam)

OKX sẽ hủy niêm yết những cặp hoán đổi vĩnh cửu này và hủy các giao dịch liên quan. Lệnh liên quan trên sổ lệnh cũng sẽ bị hủy sau khi hủy niêm yết.
OKX sẽ phân phối tất cả vị thế hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn DORAUSDT và ENJUSDT ở mức giá trung bình số học của chỉ số OKX tương ứng được tính vào 1 giờ trước khi hủy niêm yết.
Nếu giá chỉ số hiển thị bất thường trước khi hủy niêm yết, OKX có thể điều chỉnh giá phân phối cuối cùng ở mức hợp lý.
Tỷ lệ funding hiện tại lúc 15:00 chiều (giờ Việt Nam) vào ngày hủy niêm yết sẽ bằng 0, do đó, phí funding cho giai đoạn này sẽ không được đưa vào hồ sơ thanh toán.
 
Có khả năng thị trường sẽ biến động mạnh trước khi hủy niêm yết, hãy quản lý mức độ rủi ro bằng cách giảm đòn bẩy thực tế hoặc đóng các vị thế trước.
 
Trong 30 phút sau khi hủy niêm yết, nếu giữ các vị thế có giá trị lớn hơn 10.000 USD trong các hợp đồng vĩnh viễn DORAUSDT và ENJUSDT tại thời điểm phân phối, bạn sẽ bị hạn chế chuyển tài sản ra khỏi tài khoản giao dịch.
Tính năng chuyển tài sản sẽ trở lại bình thường sau 30 phút. Lịch sử lệnh và hồ sơ thanh toán sẽ vẫn khả dụng sau khi hủy niêm yết. Nếu cần backup dữ liệu, bạn có thể tải xuống từ Trung tâm báo cáo trên web OKX.
Để đảm bảo phân phối thành công các hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu DORAUSDT và ENJUSDT trong quá trình hủy niêm yết, các thông số kiểm soát rủi ro của chúng tôi đã thực hiện các điều chỉnh sau:

  1. Điều chỉnh quy tắc giới hạn giá

Cách tính giá giới hạn:

Thời hạn Giới hạn giá cao nhất Giới hạn giá thấp nhất
Trong vòng 10 phút sau khi tạo hợp đồng Chỉ số * (1+X) Chỉ số * (1-X)
10 phút sau khi tạo hợp đồng Min[Max(Chỉ số, Chỉ số * (1+Y)+ Chênh lệch giá trung bình trong 10 phút), Chỉ số * (1+Z)] Max[Min(Chỉ số, Chỉ số * (1-Y)+ Chênh lệch giá trung bình trong 10 phút trước), Chỉ số * (1-Z)]

Quy tắc giới hạn giá được điều chỉnh:

Thời gian X Y Z
48 giờ trước khi phân phối 2% 2% 5%
30 phút trước kkhi phân phối 1% 1% 2%

Lưu ý: Nếu có sai lệch so với giá hợp đồng trước đó, giới hạn giá sẽ được điều chỉnh theo điều kiện thị trường.
 
2. Giao dịch ký quỹ

OKX sẽ:

Các cặp giao dịch ký quỹ Ngừng tính năng vay Thời gian hủy niêm yết
DORA-USDT 17:00 chiều ngày 18/08/2023 (giờ Việt Nam) 16:00 chiều ngày 24/08/2023 (giờ Việt Nam)
ENJ-USDT 17:00 chiều ngày 24/08/2023 (giờ Việt Nam)

OKX sẽ tạm dừng giao dịch ký quỹ và cho vay linh hoạt vào những thời điểm hủy niêm yết nêu trên và các lệnh mở ký quỹ sẽ bị hủy. Mỗi cặp crypto sẽ cần khoảng 1 giờ để tạm ngưng giao dịch. Người dùng có khoản vay hoặc tài sản thế chấp của các cặp crypto trên trong giao dịch ký quỹ và cho vay linh hoạt cần đảm bảo việc trả nợ trước thời điểm hủy niêm yết. Cưỡng chế thanh toán sẽ được kích hoạt nếu các khoản vay chưa được hoàn trả trước thời điểm hủy niêm yết.
Vui lòng lưu ý: Có thể xuất hiện những tình huống biến động giá cực lớn. Để tránh thua lỗ do cưỡng chế thanh toán gây ra, bạn nên ngừng giao dịch các cặp niêm yết nêu trên và đóng trước tất cả vị thế cơ sở.
 
3. Điều chỉnh chiết khấu

Tài sản Trước Sau
Bậc (USD) Tỷ lệ chiết khấu Bậc (USD) Tỷ lệ chiết khấu
DORA, ENJ 0~50.000 0,5 0 0
>50.000 0

Tổng quan về tỷ lệ chiết khấu
Với chế độ ký quỹ chéo đa tệ, các loại tiền tệ khác nhau trong tài khoản ký quỹ chéo có thể được chuyển đổi thành giá trị USD và được sử dụng làm ký quỹ. Do sự khác biệt đáng kể về thanh khoản thị trường của từng loại tiền tệ, nền tảng của chúng tôi tính giá trị USD thực tế của một số loại crypto nhất định dựa trên tỷ lệ chiết khấu nhất định để cân bằng rủi ro thị trường.
Tìm hiểu thêm: https://www.OKX.com/trade-market/discountrate/futures
 
Đội ngũ OKX
Ngày 18/8/2023