OKX sắp nâng cấp hệ thống cho các dịch vụ giao dịch

Phát hành vào 22 thg 5, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Kính gửi người dùng OKX,

Vui lòng lưu ý, OKX sẽ nâng cấp hệ thống giao dịch theo lịch trình từ 13:00 đến 13:04 ngày 25/5/2023 (UTC+7).

Cảnh báo rủi ro:
Tất cả các giao dịch sẽ bị tạm ngưng trong quá trình nâng cấp này. User sẽ không thể đặt lệnh, sửa đổi lệnh, hủy lệnh, tăng/giảm ký quỹ hoặc chuyển tiền. Vui lòng thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước để tránh những rủi ro có thể xảy ra.

Chúng tôi sẽ nối lại tất cả các dịch vụ giao dịch ngay khi có thể. Vui lòng chú ý Trạng thái OKX vào ngày nâng cấp. Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ!

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ chúng tôi trong nhóm OKX Telegram hoặc qua Trung tâm hỗ trợ.

OKX
22/5/2023