OKX sắp nâng cấp hệ thống cho một số cặp giao dịch

Phát hành vào 15 thg 5, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Kính gửi người dùng OKX,

Vui lòng lưu ý, OKX sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống theo lịch trình vào ngày 18/05/2023 đối với một số cặp giao dịch. Trong quá trình nâng cấp này, các cặp giao dịch sau sẽ bị tạm dừng trong khoảng 2 phút. Các cặp giao dịch khác sẽ không bị ảnh hưởng.

Thời gian Cặp giao dịch Thời gian nâng cấp dịch vụ
13:00 - 13:02 (UTC+7)
CRVUSD Vĩnh cửu
CRVUSDT Vĩnh cửu
CVCUSDT Vĩnh cửu
NEOUSDT Vĩnh cửu
FILUSD Vĩnh cửu
FILUSDT Vĩnh cửu
XRPUSD Vĩnh cửu
XRPUSDT Vĩnh cửu
XRPUSD Hợp đồng Tương lai
XRPUSDT Hợp đồng Tương lai
Các cặp giao dịch cụ thể sẽ bị tạm dừng trong khoảng 2 phút. Các cặp giao dịch khác sẽ không bị ảnh hưởng.

Chúng tôi sẽ nối lại tất cả các dịch vụ giao dịch ngay khi có thể. Cám ơn bạn đã luôn ủng hộ!

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ chúng tôi trong nhóm OKX Telegram hoặc qua Trung tâm hỗ trợ.

OKX
15/05/2023 (UTC+7)