OKX hỗ trợ nâng cấp Hard Fork & Mạng Lưới Zilliqa (ZIL)

Phát hành vào 24 thg 4, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Kính gửi người dùng OKX,

OKX sẽ hỗ trợ nâng cấp hard fork và mạng lưới Zilliqa (ZIL).

  • Nâng cấp hard fork và mạng lưới Zilliqa (ZIL) sẽ diễn ra lúc 3:00 chiều ngày 25/4/2023 (UTC+7). Cổng nạp và rút tiền của ZIL và ZYRO sẽ bị tạm dừng từ khoảng 2:00 chiều ngày 25/4/2023 (UTC+7).


Vui lòng lưu ý:

  • Giao dịch ZIL và ZYRO sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp hard fork và mạng lưới.
  • Nâng cấp hard fork và mạng lưới Zilliqa (ZIL) sẽ diễn ra lúc 3:00 chiều ngày 25/4/2023 (UTC+7).
  • OKX sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật liên quan cho tất cả người dùng đang nắm giữ ZIL và ZYRO trong tài khoản OKX.
  • Nâng cấp hard fork và mạng lưới Zilliqa (ZIL) sẽ không tạo ra các token mới.
  • Chúng tôi sẽ mở lại cổng nạp và rút tiền cho ZIL và ZYRO ngay sau khi xác định rằng mạng lưới được nâng cấp đã ổn định và không đưa ra thêm thông báo nào.


Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp hard fork và mạng lưới, vui lòng tham khảo: EVM sắp có mặt trên Zilliqa Mainnet

OKX Team
24/4/2023 (UTC+7)