OKX hỗ trợ nâng cấp Shapella của mạng Ethereum (ETH)

Phát hành vào 11 thg 4, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 3 phút

Thân gửi người dùng OKX,

OKX sẽ hỗ trợ nâng cấp Shapella của mạng Ethereum (ETH).

  • Quá trình nâng cấp Shapella của mạng Ethereum (ETH) sẽ diễn ra vào epoch 194,048 lúc 5:27 sáng ngày 13 tháng 4 năm 2023 (giờ Việt Nam). Việc nạp và rút ETH, OP, ARB và token ERC-20 cũng như token thuộc các mạng Optimism (OP), Arbitrum (ARB) và zkSync Lite sẽ bị tạm dừng vào lúc 4:30 sáng ngày 13 tháng 4 năm 2023 (giờ Việt Nam).


Lưu ý:

  • Sau khi nâng cấp Shapella, OKX sẽ tăng số lượng xác nhận tiền nạp tối thiểu vào mạng Ethereum (ETH) từ 12 khối như hiện tại lên 64 khối.
  • Việc giao dịch ETH, OP, ARB và token ERC-20 và token thuộc các mạng Optimism (OP), Arbitrum (ARB) và zkSync Lite sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mạng này.
  • Việc nâng cấp mạng Ethereum (ETH) sẽ diễn ra vào epoch 194,048. Thời gian ước tính chỉ mang tính chất tham khảo.
  • OKX sẽ xử lý tất cả những yêu cầu kỹ thuật liên quan đối với tất cả người dùng đang nắm giữ token ETH, OP, ARB và ERC-20 cũng như token thuộc mạng lưới Optimism (OP), Arbitrum (ARB) và zkSync Lite trong tài khoản OKX của họ.
  • Chúng tôi sẽ mở lại tính năng nạp và rút tiền đối với các token bị ảnh hưởng trên mạng Ethereum (ETH), Optimism (OP), Arbitrum (ARB) và zkSync Lite sau khi xác nhận rằng mạng Ethereum (ETH) nâng cấp đã hoạt động ổn định. Chúng tôi sẽ không đưa ra thông báo riêng.
  • Vì sự an toàn đối với “túi tiền” của bạn, vui lòng không thực hiện thêm bất kỳ khoản rút hoặc nạp nào đối với token ETH, OP, ARB và ERC-20 cũng như token thuộc mạng lưới Optimism (OP), Arbitrum (ARB) và zkSync Lite trong quá trình nâng cấp. Xin lưu ý các rủi ro liên quan đến giao dịch giao ngay, ký quỹ và công cụ phái sinh với các token này và đảm bảo bạn tăng ký quỹ để giảm thiểu rủi ro.


Để biết thêm chi tiết về việc nâng cấp mạng, vui lòng tham khảo thông báo sau: ETH Mainnet Shapella Announcement

Đội ngũ OKX
Ngày 11/4/2023 (giờ Việt Nam)