OKX hủy niêm yết các cặp giao dịch giao ngay BTG, CHAT, CVT, DEVT, PAY, PPT, ROAD, SFG, SOC và CNTM

Phát hành vào 29 thg 3, 2023Cập nhật vào 12 thg 4, 2024Thời gian đọc: 3 phút

Để duy trì môi trường giao dịch giao ngay hiệu quả, chúng tôi liên tục theo dõi hiệu suất của tất cả các dự án được niêm yết cũng như thường xuyên rà soát chất lượng niêm yết của những dự án này. Dựa trên phản hồi từ người dùng và Hướng dẫn hủy niêm yết/ẩn token OKX, chúng tôi sẽ hủy niêm yết một số dự án không đáp ứng các tiêu chí niêm yết.

Các dự án thuộc diện này gồm: BTG/BTC;BTG/USDT;CHAT/USDT;CVT/USDT;DEVT/USDT;PAY/USDT;PPT/USDT;ROAD/USDT;SFG/USDT;SOC/USDT;SOC/USDC;CNTM/USDT;

Thời gian thực hiện: Chúng tôi sẽ hủy niêm yết các dự án nêu trên vào lúc 3:00 chiều ngày 29/3/2023 (UTC+7). Người dùng nên hủy các lệnh liên quan đến các cặp này trước khi hủy niêm yết. Nếu bạn không kịp thời hủy lệnh thì hệ thống sẽ tự động làm điều này. Quy trình này có thể mất 1-3 ngày làm việc, sau đó bạn có thể xem số dư tài sản của mình qua menu Tài sản > Tài sản của tôi > Funding > Tài khoản tài sản không thể giao dịch.

Tạm dừng nạp token: Bắt đầu từ **9:00 tối ngày 22/3/2023 (UTC+7), chúng tôi sẽ tạm dừng nạp các token nêu trên. Sau đó, tính năng nạp sẽ không khả dụng nữa.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tất cả các dự án được niêm yết và thực hiện cơ chế hủy niêm yết/ẩn khi cần. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến cập nhật hủy niêm yết này, vui lòng liên hệ chúng tôi trong nhóm [OKX Telegram] chính thức(https://t.me/OKXOfficial_English) hoặc qua Trung tâm hỗ trợ.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư. Bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và xem xét mức độ kinh nghiệm, mục tiêu đầu tư của bạn cũng như tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập, nếu cần.

OKX 

Ngày 22/3/2023 (UTC+7)