OKX sẽ thay đổi kích thước bước giá quyền chọn

Phát hành vào 24 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Để cải thiện tính thanh khoản của thị trường và khả năng khám phá giá, OKX sẽ giảm kích thước bước giá của quyền chọn giá thấp từ 15:00 chiều ngày 31/8/2023 (giờ Việt Nam). Kích thước bước giá quyền chọn của nền tảng RFQ vẫn giữ ở mức 0,0001 Bitcoin (BTC) hoặc Ethereum (ETH).

Thay đổi này sẽ áp dụng cho lệnh mới và không ảnh hướng đến lệnh hoặc vị thế hiện có.

Tóm tắt thay đổi:

Mức giá Bước giá cũ Bước giá mới
≤ 0,0050 BTC hoặc ETH 0,0005 BTC hoặc ETH 0,0001 BTC hoặc ETH
> 0,0050 BTC hoặc ETH 0,0005 BTC hoặc ETH 0,0005 BTC hoặc ETH

Dải bước giá cũng có sẵn trên APIs.

Đội ngũ OKX
Ngày 24/8/2023