OKX sẽ điều chỉnh bước giá của các cặp giao ngay/ký quỹ và hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu

Phát hành vào 26 thg 5, 2023Cập nhật vào 4 thg 6, 2024Thời gian đọc: 9 phút

Nhằm tăng thanh khoản thị trường và cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, OKX sẽ điều chỉnh bước giá của một số cặp giao ngay/ký quỹ và hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu vào lúc 13:00 – 13:30 ngày 2/6/2023 (UTC+7).

Cụ thể như sau:
Lưu ý: Nếu cặp giao dịch có sẵn cho cả thị trường giao ngay và ký quỹ, điều chỉnh sẽ được áp dụng cho cả hai.

Loại Cặp giao dịch Bước giá (trước) Bước giá (sau)
Vĩnh cửu CELOUSDT 0,001 0,0001
Vĩnh cửu CRVUSD 0,001 0,0001
Vĩnh cửu CRVUSDT 0,001 0,0001
Vĩnh cửu FITFIUSDT 0,0001 0,000001
Vĩnh cửu SHIBUSDT 0,00000001 0,000000001
Vĩnh cửu SLPUSDT 0,00001 0,000001
Vĩnh cửu ZENUSDT 0,01 0,001
Giao ngay ACA/USDT 0,001 0,00001
Giao ngay ANC/USDT 0,0001 0,000001
Giao ngay CELO/USDC 0,001 0,0001
Giao ngay CELO/USDT 0,001 0,0001
Giao ngay CRV/USDC 0,001 0,0001
Giao ngay CRV/USDT 0,001 0,0001
Giao ngay FITFI/USDT 0,0001 0,000001
Giao ngay KAR/USDT 0,001 0,00001
Giao ngay KSM/BTC 0,00001 0,0000001
Giao ngay MIR/USDT 0,001 0,00001
Giao ngay MRST/USDT 0,00001 0,000001
Giao ngay SHIB/USDC 0,00000001 0,000000001
Giao ngay SHIB/USDT 0,00000001 0,000000001
Giao ngay SLP/USDC 0,00001 0,000001
Giao ngay SLP/USDT 0,00001 0,000001
Giao ngay SOS/USDT 0,000000001 0,00000000001
Giao ngay SRM/USDC 0,001 0,00001
Giao ngay SRM/USDT 0,001 0,00001
Giao ngay UMEE/USDT 0,00001 0,000001
Giao ngay ZEN/BTC 0,000001 0,0000001
Giao ngay ZEN/USDT 0,01 0,001

Cảnh báo rủi ro
Trong khoảng thời gian điều chỉnh bước giá,__ hoạt động giao dịch sẽ tạm dừng trong 2 phút đối với cặp giao dịch được điều chỉnh về giá trị thập phân nhỏ hơn__, bạn sẽ không thể chuyển tiền, đặt lệnh, sửa lệnh và hủy lệnh đối với cặp giao dịch bị ảnh hưởng.Các cặp giao dịch khác sẽ không bị ảnh hưởng. Hoạt động giao dịch của cặp giao dịch được điều chỉnh thành giá trị thập phân lớn hơn sẽ không bị ảnh hưởng.


A. Đối với lệnh hiện có

 1. Nếu bước giá được điều chỉnh thành giá trị thập phân nhỏ hơn (0,0001 đến 0,01)
  a. Lệnh giới hạn: Nếu lệnh hiện có có số thập phân lớn hơn bước giá đã điều chỉnh, thì lệnh hiện có sẽ bị hủy. Nếu lệnh hiện có có số thập phân nhỏ hơn hoặc bằng bước giá đã điều chỉnh, thì lệnh hiện có sẽ không bị hủy. Ví dụ: nếu bước giá được điều chỉnh từ 0,0001 thành 0,01, Lệnh hiện có 130,2442 sẽ bị hủy và Lệnh hiện có 130,24 sẽ không bị hủy.
  b. Bot giao dịch: Nếu lệnh hiện có có số thập phân lớn hơn bước giá đã điều chỉnh, thì lệnh hiện có sẽ bị hủy. Nếu lệnh hiện có có số thập phân nhỏ hơn hoặc bằng bước giá đã điều chỉnh, thì lệnh hiện có sẽ không bị hủy. Ví dụ: nếu bước giá được điều chỉnh từ 0,0001 thành 0,01, lệnh giới hạn 130,2442 sẽ bị hủy và lệnh giới hạn 130,24 sẽ không bị hủy.

  • Đối với bot lưới và DCA, mọi lệnh chờ khớp mà bạn đã đặt bằng bot giao dịch sẽ bị hủy trước (bao gồm lưới giao ngay, lưới hợp đồng tương lai, lưới moon, DCA giao ngay), sau đó các bot sẽ bị dừng.
  • Đối với tất cả các bot và các loại lệnh khác (bao gồm mua định kỳ, TWAP, iceberg, danh mục đầu tư thông minh, chênh lệch giá, dừng lỗ, trailing stop, kích hoạt), các lệnh chờ khớp của bạn sẽ bị hủy trước, các bot sẽ không bị ảnh hưởng. Các bot sẽ tiếp tục giao dịch với bước giá mới sau khi bạn nối lại giao dịch.
 2. Nếu bước giá được điều chỉnh thành giá trị thập phân lớn hơn (0,01 đến 0,0001)
  a. Sau khi điều chỉnh, các lệnh hiện có sẽ được khớp theo bước giá đã điều chỉnh.


Lưu ý: Các quy tắc trên cũng được áp dụng cho lệnh đặt bằng API.

Sau khi điều chỉnh bước giá (ví dụ từ 0,0001 thành 0.01), nếu bạn đặt lệnh theo bước giá trước đó (0,0001) qua API, hệ thống sẽ tự động làm tròn xuống các lệnh mua và làm tròn lên các lệnh bán để có thể đặt lệnh thành công. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đặt lệnh bằng cách sử dụng bước giá được điều chỉnh trước trên giao diện web và di động thông thường.


B. Lệnh chờ khớp và hiển thị các lệnh từng đặt

 1. Nếu bước giá được điều chỉnh thành vị trí thập phân nhỏ hơn (0,0001 thành 0,01): Đối với người dùng không sử dụng API, các lệnh chờ khớp và lệnh từng đặt sẽ được hiển thị với bước giá đã điều chỉnh bằng cách làm tròn xuống các lệnh mua và làm tròn lên các lệnh bán. Đối với người dùng API, lệnh chờ khớp và lệnh từng đặt sẽ hiển thị dưới dạng bước giá điều chỉnh trước.
 2. Nếu bước giá được điều chỉnh thành vị trí thập phân lớn hơn (0,01 thành 0,0001): Lệnh chờ khớp và lệnh từng đặt sẽ hiển thị với bước giá ban đầu.


Bạn nên điều chỉnh các chiến lược giao dịch của mình dựa trên những thay đổi trên.


Cảnh báo rủi ro: Trong phần tổng quan và thông tin nêu trên có thể có một số thông tin do bên thứ ba (không phải chúng tôi) cung cấp và chỉ dành cho mục đích thông tin, đào tạo. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản số có tính đầu cơ cao và có tính biến động cao, có thể mất thanh khoản bất cứ lúc nào và các nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị khoản đầu tư. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản số. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụCông bố rủi ro & Tuân thủ để biết thêm thông tin.


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua nhóm OKX Telegram hoặc Trung tâm hỗ trợ.


OKX
26/5/2023