OKX sẽ điều chỉnh bước giá và độ chính xác của số lượng token giao dịch đối với các giao dịch giao ngay/ký quỹ và hoán đổi vĩnh cửu

Phát hành vào 17 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 16 phút

Nhằm tăng tính thanh khoản thị trường và cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, OKX sẽ điều chỉnh bước giá và độ chính xác của số lượng token giao dịch đối với một số giao dịch giao ngay/ký quỹ và hoán đổi vĩnh cửu vào lúc 13:00 – 15:00 ngày 24/08/2023 (giờ Việt Nam).

Cụ thể như sau:
Lưu ý: Nếu cặp giao dịch có sẵn cho cả thị trường giao ngay và ký quỹ, sự điều chỉnh sẽ được áp dụng cho cả hai.

1. Độ chính xác của số lượng token giao dịch:
a. Tạm ngừng giao dịch trong 2 phút đối với cặp giao dịch được điều chỉnh về giá trị thập phân nhỏ hơn

Loại Cặp giao dịch Độ chính xác của số lượng token giao dịch (trước) Độ chính xác của số lượng token giao dịch (sau) Thời gian điều chỉnh
Giao ngay EM/USDT 0,000001 0,00001 6:01 - 6:03 am
Giao ngay DOME/USDT 0,000001 0,00001 6:04 - 6:06 am
Giao ngay DEP/USDT 0,000001 0,00001 6:07 - 6:09 am
Giao ngay SPELL/USDT 0,000001 0,00001 6:10 - 6:12 am

2. Bước giá:

Loại Cặp giao dịch Bước giá (trước) Bước giá (sau)
Vĩnh cửu AIDOGE/USDT 0,000000000001 0.0000000000001
Vĩnh cửu TON/USDT 0,001 0,0001
Vĩnh cửu SOL/USD 0,01 0,001
Vĩnh cửu BAND/USDT 0,001 0,0001
Vĩnh cửu AVAX/USD 0,01 0,001
Vĩnh cửu AVAX/USDT 0,01 0,001
Vĩnh cửu ALPHA/USDT 0,0001 0,00001
Vĩnh cửu ALGO/USD 0,0001 0,00001
Vĩnh cửu ALGO/USDT 0,0001 0,00001
Giao ngay AIDOGE/USDT 0,000000000001 0.0000000000001
Giao ngay TON/USDT 0,001 0,0001
Giao ngay TON/USDC 0,001 0,0001
Giao ngay BAND/USDT 0,001 0,0001
Giao ngay AVAX/USDT 0,01 0,001
Giao ngay AVAX/USDC 0,01 0,001
Giao ngay ALPHA/USDT 0,0001 0,00001
Giao ngay ALGO/USDT 0,0001 0,00001
Giao ngay ALGO/USDC 0,0001 0,00001
Giao ngay ZBC/USDT 0,00001 0,000001
Giao ngay PHA/USDT 0,0001 0,00001
Giao ngay PLS/USDT 0,0000001 0,00000001
Giao ngay OMI/USDT 0,000001 0,0000001
Giao ngay AZY/USDT 0,00001 0,000001
Giao ngay TURBO/USDT 0,0000001 0,00000001
Giao ngay EM/USDT 0,000001 0,0000001
Giao ngay OXT/USDT 0,0001 0,00001
Giao ngay LET/USDT 0,000001 0,0000001
Giao ngay RACA/USDT 0,0000001 0,00000001
Giao ngay SSWP/USDT 0,000001 0,0000001
Giao ngay LQTY/USDT 0,001 0,0001
Giao ngay DOME/USDT 0,000001 0,0000001
Giao ngay REP/USDT 0,01 0,001
Giao ngay RON/USDT 0,001 0,0001
Giao ngay DGB/USDT 0,00001 0,000001
Giao ngay GAL/USDT 0,001 0,0001
Giao ngay OMN/USDT 0,00001 0,000001
Giao ngay DAO/USDT 0,001 0,0001
Giao ngay RADAR/USDT 0,00001 0,000001
Giao ngay DEP/USDT 0,000001 0,0000001
Giao ngay EM/USDT 0,00000001 0,000000001
Giao ngay SPELL/USDT 0,000001 0,0000001

Cảnh báo rủi ro
Trong khoảng thời gian điều chỉnh bước giá và độ chính xác của số lượng token giao dịch, giao dịch sẽ tạm ngừng trong 2 phút đối với cặp giao dịch được điều chỉnh về giá trị thập phân nhỏ hơn, bạn sẽ không thể chuyển tiền, đặt lệnh, sửa và hủy lệnh đối với cặp giao dịch bị ảnh hưởng. Các cặp giao dịch khác sẽ không bị ảnh hưởng. Đối với cặp giao dịch được điều chỉnh đến giá trị thập phân lớn hơn, giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng.


A. Cách xử lý các lệnh và vị thế liên quan đến việc điều chỉnh độ chính xác của số lượng token giao dịch
1) Đối với lệnh hiện có

 1. Nếu độ chính xác của số tiền giao dịch được điều chỉnh thành giá trị thập phân nhỏ hơn (0,0001 đến 0,01)
  a. Lệnh giới hạn: Nếu lệnh hiện tại có số thập phân lớn hơn độ chính xác của số tiền giao dịch đã điều chỉnh, thì lệnh hiện tại sẽ bị hủy. Nếu lệnh hiện tại có số thập phân nhỏ hơn hoặc bằng độ chính xác của số tiền giao dịch đã điều chỉnh, thì lệnh hiện tại sẽ không bị hủy. Ví dụ: nếu độ chính xác của số tiền giao dịch được điều chỉnh từ 0,0001 thành 0,01, Lệnh hiện tại 8,0001 sẽ bị hủy và Lệnh hiện tại 8,01 sẽ không bị hủy.
  b. Bot giao dịch: Nếu lệnh hiện tại có số thập phân lớn hơn độ chính xác của số tiền giao dịch đã điều chỉnh, thì lệnh hiện tại sẽ bị hủy. Nếu lệnh hiện tại có số thập phân nhỏ hơn hoặc bằng độ chính xác của số tiền giao dịch đã điều chỉnh, thì lệnh hiện tại sẽ không bị hủy. Ví dụ: nếu độ chính xác của số tiền giao dịch được điều chỉnh từ 0,0001 thành 0,01, lệnh giới hạn 8,0001 sẽ bị hủy và lệnh giới hạn 8,01 sẽ không bị hủy.
  • Đối với bot lưới và DCA, mọi lệnh chờ khớp mà bạn đã đặt bằng bot giao dịch sẽ bị hủy trước (bao gồm lưới giao ngay, lưới hợp đồng tương lai, lưới moon, DCA giao ngay), sau đó các bot sẽ bị dừng.
  • Đối với tất cả các bot và các loại lệnh khác (bao gồm mua định kỳ, TWAP, iceberg, danh mục đầu tư thông minh, chênh lệch giá, dừng lỗ, lệnh dừng treo, kích hoạt), các lệnh chờ khớp của bạn sẽ bị hủy trước, các bot sẽ không bị ảnh hưởng. Các bot sẽ tiếp tục giao dịch với độ chính xác của số tiền giao dịch mới sau khi bạn nối lại giao dịch.
 2. Nếu độ chính xác của số tiền giao dịch được điều chỉnh thành giá trị thập phân lớn hơn (0,01 đến 0,0001)
  a. Sau khi điều chỉnh, các lệnh hiện tại sẽ được khớp theo độ chính xác của số tiền giao dịch đã điều chỉnh.
  Lưu ý: Các quy tắc trên cũng được áp dụng cho lệnh đặt bằng API.

  Sau khi điều chỉnh độ chính xác của số tiền giao dịch (ví dụ từ 0,0001 thành 0.01), nếu bạn đặt lệnh theo độ chính xác của số tiền giao dịch trước đó (0,0001) qua API, hệ thống sẽ tự động làm tròn xuống các lệnh mua và làm tròn lên các lệnh bán để có thể đặt lệnh thành công. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đặt lệnh bằng cách sử dụng độ chính xác của số tiền giao dịch được điều chỉnh trước trên giao diện web và app thông thường.


2) Lệnh chờ khớp và hiển thị các lệnh từng đặt

 1. Nếu độ chính xác của số tiền giao dịch được điều chỉnh thành vị trí thập phân nhỏ hơn (0,0001 đến 0,01): Đối với người dùng không sử dụng API, các lệnh chờ khớp và lệnh từng đặt sẽ hiển thị theo độ chính xác của số tiền giao dịch đã điều chỉnh. Đối với người dùng API, các Lệnh chờ khớp và lệnh từng đặt sẽ hiển thị theo độ chính xác của số tiền giao dịch đã điều chỉnh trước.
 2. Nếu độ chính xác của số tiền giao dịch được điều chỉnh thành vị trí thập phân lớn hơn (0,01 đến 0,0001): Lệnh chờ khớp và lệnh từng đặt sẽ hiển thị theo độ chính xác của số tiền giao dịch ban đầu.


B. Cách xử lý lệnh và vị thế liên quan đến việc điều chỉnh bước giá
1) Đối với lệnh hiện có

 1. Nếu bước giá được điều chỉnh về giá trị thập phân nhỏ hơn (0,0001 về 0,01)
  a. Lệnh giới hạn: Lệnh hiện tại sẽ bị hủy nếu có số thập phân lớn hơn bước giá đã điều chỉnh. Lệnh hiện tại sẽ không bị hủy nếu có số thập phân nhỏ hơn hoặc bằng bước giá đã điều chỉnh. Ví dụ: nếu bước giá được điều chỉnh từ 0,0001 về 0,01; Lệnh hiện tại 130,2442 sẽ bị hủy và Lệnh hiện tại 130,24 sẽ không bị hủy.
  b. Bot giao dịch: Lệnh hiện tại sẽ bị hủy nếu có số thập phân lớn hơn bước giá đã điều chỉnh. Lệnh hiện tại sẽ không bị hủy nếu có số thập phân nhỏ hơn hoặc bằng bước giá đã điều chỉnh. Ví dụ: nếu bước giá được điều chỉnh từ 0,0001 về 0,01; lệnh giới hạn 130,2442 sẽ bị hủy và lệnh giới hạn 130,24 sẽ không bị hủy.
  • Đối với bot lưới và DCA, mọi lệnh chờ khớp mà bạn đã đặt bằng bot giao dịch sẽ bị hủy trước (bao gồm lưới giao ngay, lưới hợp đồng tương lai, lưới moon, DCA giao ngay), sau đó các bot sẽ bị dừng.
  • Đối với tất cả các bot và các loại lệnh khác (bao gồm mua định kỳ, TWAP, iceberg, danh mục đầu tư thông minh, chênh lệch giá, dừng lỗ, lệnh dừng treo, kích hoạt), các lệnh chờ khớp của bạn sẽ bị hủy trước, các bot sẽ không bị ảnh hưởng. Các bot sẽ tiếp tục giao dịch với bước giá mới sau khi giao dịch được khôi phục.
 2. Nếu bước giá được điều chỉnh đến giá trị thập phân lớn hơn (0,01 thành 0,0001)
  a. Sau khi điều chỉnh, các lệnh hiện tại sẽ khớp theo bước giá đã điều chỉnh.
  Lưu ý: Các quy tắc trên cũng được áp dụng cho lệnh đặt bằng API.

  Sau khi điều chỉnh bước giá (ví dụ từ 0,0001 thành 0.01), nếu bạn đặt lệnh theo bước giá trước đó (0,0001) qua API, hệ thống sẽ tự động làm tròn xuống lệnh mua và làm tròn lên lệnh bán để bạn có thể đặt lệnh thành công. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể đặt lệnh bằng cách sử dụng bước giá được điều chỉnh trước đó trên giao diện web và di động thông thường.


2) Lệnh chờ khớp và hiển thị các lệnh từng đặt

 1. Nếu bước giá được điều chỉnh về giá trị thập phân nhỏ hơn (0,0001 về 0,01): Đối với người dùng không sử dụng API, các lệnh chờ khớp và lệnh từng đặt sẽ hiển thị với bước giá được điều chỉnh bằng cách làm tròn xuống lệnh mua và làm tròn lên lệnh bán. Đối với người dùng API, lệnh chờ khớp và lệnh từng đặt sẽ hiển thị dưới dạng bước giá được điều chỉnh trước đó.
 2. Nếu bước giá được điều chỉnh đến vị trí thập phân lớn hơn (0,01 thành 0,0001): Lệnh chờ khớp và lệnh từng đặt sẽ hiển thị với bước giá ban đầu.


Bạn nên điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình dựa trên những thay đổi trên.


Cảnh báo rủi ro: Trong phần tổng quan và thông tin nêu trên có thể có một số thông tin do bên thứ ba (không phải chúng tôi) cung cấp và chỉ dành cho mục đích thông tin, đào tạo. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ cao và có tính biến động cao, có thể mất thanh khoản bất cứ lúc nào và các nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị khoản đầu tư. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Vui lòng tham khảo Điều khoản dịch vụCông bố rủi ro & Tuân thủ để biết thêm thông tin.


Đội ngũ OKX
Ngày 17 tháng 8 năm 2023