OKX điều chỉnh các thành phần của chỉ số STX/USD và STX/USDT

Phát hành vào 23 thg 3, 2023Cập nhật vào 4 thg 6, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Để cải thiện khả năng thanh khoản thị trường và sự ổn định của chỉ số, chúng tôi sẽ điều chỉnh các thành phần của chỉ số STX/USD và STX/USDT trong khoảng thời gian từ 2:00–4:00 chiều ngày 22/3/2023 (UTC+7). Thành phần được điều chỉnh cụ thể như sau:

Chỉ số Trước Sau
Sàn giao dịch Cặp tiền Trọng số Sàn giao dịch Cặp tiền Trọng số
STX/USD Binance STX/USDT 20% Binance STX/USDT 20%
OKX STX/USDT 20% OKX STX/USDT 20%
Kucoin STX/USDT 20% Kucoin STX/USDT 20%
Gate STX/USDT 20% Gate STX/USDT 20%
Coinbase STX/USD 20% Kraken STX/USD 20%
STX/USDT Binance STX/USDT 20% Binance STX/USDT 20%
OKX STX/USDT 20% OKX STX/USDT 20%
Kucoin STX/USDT 20% Kucoin STX/USDT 20%
Gate STX/USDT 20% Gate STX/USDT 20%
Coinbase STX/USD 20% Kraken STX/USD 20%

Ghi chú: Các thành phần chỉ số mới sẽ có hiệu lực trong vòng 60 phút sau khi điều chỉnh

Tìm hiểu thêm: <https: index-price-list="" markets="" " target="_blank">www.okx.com="">

Tính toán giá chỉ số

1. Giá và khối lượng mới nhất của từng thành phần chỉ số được lấy từ các sàn giao dịch chọn lọc theo thời gian thực.

2. Nếu sàn giao dịch có liên quan đang được bảo trì hoặc nếu bất kỳ giá/khối lượng cấu thành nào không được cập nhật trong một thời gian nhất định (thay đổi theo đơn vị tiền tệ), dữ liệu cấu thành sẽ tạm thời được coi là không hợp lệ và bị loại khỏi quá trình tính toán chỉ số.

3. Nếu cặp giao dịch trong mẫu chỉ số không nhất quán với cặp giao dịch của chỉ số, thì giá sẽ được chuyển đổi thành giá tương ứng của cùng loại tiền tệ dựa trên BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD, v.v. Ví dụ: nếu một thành phần của chỉ số ETH/USD là ETH/USDT, hãy nhân thành phần này với giá của chỉ số USDT/USD để chuyển đổi sang giá của chỉ số ETH/USD.

4. Tính toán cuối cùng phụ thuộc vào số lượng trao đổi có dữ liệu hợp lệ. Thêm chi tiết:

  • Hơn 3 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: áp dụng trung bình giá tỷ trọng đều (tuy nhiên, nếu giá của bất kỳ sàn nào chênh lệch hơn 3% so với giá trung bình của tất cả các sàn thì giá của sàn đó sẽ bị giới hạn trong phạm vi giá trung bình * 0,97 và giá trung bình * 1,03).
  • Chỉ 2 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: áp dụng trung bình giá tỷ trọng đều.
  • Chỉ 1 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: giá giao dịch mới nhất của sàn này sẽ được trực tiếp sử dụng làm giá chỉ số.

Các điều chỉnh thành phần có thể khiến giá tham chiếu của chỉ số dao động, ảnh hưởng đến thị trường giao dịch hợp đồng và ký quỹ của công cụ tương ứng.

Người dùng cần thực hiện các biện pháp cần thiết trước khi điều chỉnh, chẳng hạn như giảm vị thế, thêm ký quỹ, giảm đòn bẩy hoặc thậm chí đóng vị thế để tránh những rủi ro tiềm ẩn do biến động thị trường gây ra.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự điều chỉnh này, vui lòng liên hệ chúng tôi trong nhóm OKX Telegram hoặc qua Trung tâm hỗ trợ.

OKX

22/3/2023 (UTC+7)