Terra (LUNA) niêm yết trên thị trường giao dịch giao ngay OKX

Phát hành vào 24 thg 2, 2021Cập nhật vào 4 thg 6, 2024Thời gian đọc: 2 phút

OKX rất vui mừng được niêm yết Terra (LUNA) trên thị trường giao dịch giao ngay và người dùng quan tâm nên lưu ý lịch trình sau:

1. Bắt đầu nạp LUNA: 10:00 ngày 24 tháng 2 năm 2021

2. Bắt đầu giao dịch giao ngay LUNA:

LUNA/USDT bắt đầu từ 12:00 ngày 24 tháng 2 năm 2021

LUNA/BTC bắt đầu từ 13:00 ngày 24 tháng 2 năm 2021

3. Bắt đầu rút LUNA: 17:00 ngày 25 tháng 2 năm 2021

Cnh báo ri ro: Giao dch tài sn k thut s có ri ro đáng k và có th dn đến mt vn đu tư ca bn. Bn nên đm bo rng bn hiu đy đ các ri ro liên quan và cân nhc mc đ kinh nghim, mc tiêu đu tư và tìm kiếm li khuyên tài chính đc lp nếu cn.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến niêm yết lần này, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong nhóm OKX Telegram hoặc qua Trung tâm hỗ trợ.

OKX,
24 Tháng 2, 2021

Click Here to Download OKX App >>>

Click Here for OKX Twitter >>>

Click Here to Join OKX Official Community >>>