OKX sẽ khởi chạy sự kiện bình chọn cho các dự án token meme phổ biến: BOB, CAPO, MONG, SPONGE và TURBO

Phát hành vào 17 thg 5, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 4 phút

OKX sẽ khởi chạy sự kiện bình chọn đặc biệt cho 5 dự án token meme: BOB (BOB), ILCAPO (CAPO), MongCoin (MONG), SpongeBob (SPONGE) và Turbo (TURBO). Bạn có thể bình chọn cho các token meme mà mình yêu thích. Nếu nhận được hơn 5.000 phiếu bầu, token sẽ được niêm yết trên OKX và bạn sẽ được ưu tiên mua token đó.

Thời gian bình chọn: Từ 1:00 chiều ngày 17 tháng 5 năm 2023 đến 9:00 sáng ngày 22 tháng 5 năm 2023 (giờ Việt Nam)
Thông báo kết quả: 1:00 chiều ngày 22 tháng 5 năm 2023 (giờ Việt Nam)

Thể lệ bình chọn:

  1. Trong thời gian bình chọn, người dùng có thể bình chọn bằng cách nạp hơn $10 tương đương với một trong các token cạnh tranh vào tài khoản OKX. Người dùng có thể bình chọn cho nhiều token.
  2. Dựa trên tổng số người bình chọn cho mỗi dự án, OKX sẽ niêm yết 2 token hàng đầu trên số 5 token sẵn có. Token thứ 3 sẽ được niêm yết trong trường hợp có từ 5.000 bình chọn trở lên.
  3. OKX sẽ ưu tiên niêm yết token nếu tổng số người bình chọn của một dự án đạt từ 5.000 trở lên.
  4. Các dự án đáp ứng yêu cầu nạp tiền của OKX sẽ được niêm yết trên sàn trong thời gian sớm nhất.
  5. Bất kỳ hành vi gian lận hoặc ác ý nào trong quá trình bình chọn đều sẽ khiến các phiếu bình chọn có liên quan bị loại.
  6. Việc rút tiền đối với 5 token sẽ được thông báo sau khi thời gian bình chọn kết thúc.


Bình chọn bằng cách nạp tiền qua https://www.okx.com/vi/balance.

Lưu ý:

Sau đây là địa chỉ hợp đồng của các token này:
BOB (BOB): https://etherscan.io/token/0x7D8146cf21e8D7cbe46054e01588207b51198729
ILCAPO (CAPO): https://bscscan.com/token/0x922722e9ef614ec9a3e94b78496e92abfbb5a624
MongCoin (MONG): https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c
SpongeBob (SPONGE): https://etherscan.io/token/0x25722cd432d02895d9be45f5deb60fc479c8781e
Turbo (TURBO): https://etherscan.io/token/0xa35923162c49cf95e6bf26623385eb431ad920d3

Hãy cẩn thận, đừng nhầm địa chỉ hợp đồng. Hoan nghênh bạn mua từ Ví OKX-DEX (https://www.okx.com/vi/web3/dex-swap).
Chi phí phát sinh trong quá trình chuyển tiền sẽ tính cho những người tham gia sự kiện này.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư. Bạn nên đảm bảo đã hiểu đầy đủ rủi ro liên quan và xem xét mức độ kinh nghiệm, mục tiêu đầu tư và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần.

OKX
Ngày 17 tháng 5 năm 2023