OKX đã hoàn thành quá trình di chuyển token GALA

Phát hành vào 22 thg 5, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

OKX đã hoàn thành quá trình di chuyển token GALA. Cổng nạp và rút GALA sẽ đóng lúc 19:00 ngày 22/5 (UTC+7).

Vui lòng lưu ý, OKX sẽ không còn hỗ trợ nạp GALA (V1) nữa.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số có rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến mất vốn đầu tư. Bạn cần đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan, xem xét mức độ kinh nghiệm và mục tiêu đầu tư của bạn cũng như tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập, nếu cần.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến sự kiện niêm yết này, vui lòng liên hệ chúng tôi trong nhóm OKX Telegram hoặc qua Trung tâm hỗ trợ.

OKX,
22/5/2023