Hỗ trợ Mạng Kaspa trên Ví Web3 OKX

Phát hành vào 3 thg 11, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Thân gửi người dùng OKX,

Chúng tôi vui mừng thông báo Ví Web3 OKX đã trở thành một trong những ví đa chuỗi đầu tiên tích hợp với Mạng Kaspa! Thông qua tích hợp này, chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy mạng lưới mới và phát triển hệ sinh thái đa chuỗi. Giờ đây, bạn có thể kiểm tra và quản lý token Mạng Kaspa trên Ứng dụng Ví Web3 OKX và Bảng điều khiển web Ví Web3 OKX.

Đội ngũ OKX
Ngày 9/11/2023