Cách sử dụng chỉ số Hợp đồng mở?

Phát hành vào 15 thg 5, 2024Cập nhật vào 14 thg 6, 2024Thời gian đọc: 3 phút6

Chỉ báo Hợp đồng mở (OI) là gì?

Chỉ báo Hợp đồng mở (OI) biểu thị trực quan tổng giá trị của các vị thế mua và bán chờ khớp cho một cặp giao dịch hợp đồng tương lai cụ thể, cho phép nhà giao dịch phân tích hoạt động và tâm lý thị trường.

Chỉ báo hợp đồng mở giúp “đo lường” hoạt động của thị trường. Khi hợp đồng mở ở mức tối thiểu hoặc không có, điều này cho thấy không có các vị thế ban đầu hoặc phần lớn các vị thế đã được đóng. Ngược lại, hợp đồng mở cao cho thấy có nhiều hợp đồng chưa được thanh toán, do đó cần sự theo dõi sát sao từ thị trường.

openinterestindicator-web-1

Hiển thị chỉ báo Hợp đồng mở (OI)

Cách để bật chỉ báo OI cho giao dịch?

  1. Khi giao dịch hợp đồng tương lai, hãy đến mục tùy chọn Chỉ báo trên menu chính phía trên biểu đồ và chọn

    openinterestindicator-web-2

    Chọn tùy chọn Chỉ báo để tải trang cài đặt chỉ báo

  2. Trang cửa sổ bật lên (pop-up) cài đặt chỉ báo sẽ xuất hiện, chọn chỉ báo biểu đồ phụ trên menu phía trên cùng

  3. Đánh dấu vào ô chỉ báo dữ liệu giao dịch cho OI

openinterestindicator-web-3

Chọn chỉ báo Hợp đồng mở (OI) và thiết lập chi tiết tùy chọn mong muốn trước khi tiếp tục

Tìm hiểu thêm về cách khám phá bố cục giao dịch biểu đồ tại đây.