Làm cách nào để sử dụng Shark Fin?

Phát hành vào 17 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 7, 2024Thời gian đọc: 4 phút27

Sản phẩm cấu trúc là gì?

Sản phẩm cấu trúc là các công cụ tài chính tân tiến và kiếm lợi nhuận từ thị trường phái sinh. Bạn có thể chọn các sản phẩm dựa trên xu hướng thị trường hiện tại và mức độ chấp nhận rủi ro phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình.

Sản phẩm cấu trúc gồm 2 loại sản phẩm:

 • Shark Fin: kiếm USDT trong bất kỳ điều kiện thị trường nào và bảo vệ vốn gốc

 • Đầu tư kép: mua và bán tiền mã hóa ở mức giá mục tiêu của bạn, đồng thời kiếm lợi nhuận cao

Làm cách nào để sử dụng Shark Fin?

Trên Ứng dụng

 1. Mở ứng dụng OKX, truy cập Tăng trưởng và chọn EarnSản phẩm cấu trúc

  CT-app-earn-structuredproducts

  Mở trang Sản phẩm cấu trúc

 2. Chọn Shark Fin và chọn sản phẩm mà bạn ưa thích (Xu hướng tăng giá/Xu hướng giảm giá đối với BTC/ETH) trong thời gian đăng ký

  CT-app-earn-sharkfinlanding

  Mở trang Shark Fin

  CT-app-earn-sharkfin

  Chọn một trong các tùy chọn có sẵn để đăng ký

 3. Nhập số tiền USDT mà bạn ưa thích cho hạn mức còn lại và chọn Đăng ký để hoàn tất lệnh của bạn.

  CT-app-earn-sharkfin-subscriptionamount

  Nhập số tiền USDT cần đăng ký cho sản phẩm Shark Fin

Trên trang web

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại okx.com và truy cập Tăng trưởng > Earn > Sản phẩm cấu trúc > Shark Fin

 2. Chọn Đăng ký cho sản phẩm mà bạn ưa thích (Xu hướng tăng giá/Xu hướng giảm giá đối với BTC/ETH) trong thời gian đăng ký

  CT-web-earn-sharkfinsubscribe

  Chọn một trong các tùy chọn có sẵn để đăng ký

 3. Nhập số tiền USDT mà bạn ưa thích cho hạn mức còn lại và chọn Đăng ký để hoàn tất lệnh của bạn.

  CT-web-earn-sharkfininsertamount

  Nhập số tiền USDT cần đăng ký cho sản phẩm Shark Fin

Lưu ý:

 • Bạn chỉ được tham gia Shark Fin bằng tài khoản chính của mình

 • Bạn không được phép rút lợi nhuận trước ngày đáo hạn của sản phẩm.