Cách xuất Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của tôi?

Phát hành vào 11 thg 8, 2023Cập nhật vào 9 thg 4, 2024Thời gian đọc: 5 phút24

Chúng tôi cung cấp một vài loại ví để bạn xuất Hợp đồng Thông minh AA. Chỉ cần truy cập Ví OKX, chọn Quản lýSao lưu ví.
CT-Ứng dụng-web3-ví AA1Chọn ▼ để sao lưu Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của bạn
 
CT-Ứng dụng-web3-sao lưu víChọn Quản lý > Sao lưu Ví để sao lưu Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của bạn
 

Ví cụm từ hạt giống

 

 • Chọn tùy chọn này nếu Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của bạn được tạo trong ví cụm từ hạt giống.
 • Bạn có thể chọn ví đã lưu trữ Tài khoản Tối ưu hoá (AA) và ghi lại cụm từ hạt giống của bạn một cách riêng biệt để sao lưu Tài khoản Thông minh. Chọn Xong sau khi bạn đã viết xong cụm từ hạt giống của mình.
  CT-Ứng dụng-web3-chọn ví cụm từ hạt giống để sao lưuChọn ví mà bạn đã lưu trữ trong Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của mình
   
  CT-Ứng dụng-web3-sao lưu cụm từ hạt giốngNhấn để xem cụm từ hạt giống của bạn và viết riêng ra
   
 • Ngoài ra, bạn có thể chọn Khóa riêng tư và chọn Tài khoản Tối ưu hoá (AA) > chuỗi mà bạn muốn sao lưu và chọn Vẫn sao chép để sao lưu khóa riêng tư của Tài khoản Tối ưu hoá (AA).
  CT-Ứng dụng-web3-sao lưu khóa riêng tưChọn Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của bạn để sao chép khóa riêng tư

Ví khóa riêng tư

 

 • Chọn Khóa riêng tư để sao lưu nếu Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của bạn được tạo trong ví khóa riêng tư.
  Lưu ý: Một ví khóa riêng tư chỉ có thể tạo một Tài khoản Tối ưu hoá (AA)

CT-Ứng dụng-web3-sao lưu ví khóa riêng tưChọn Khóa riêng tư để sao lưu Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của bạn
 

 • Chọn Tài khoản Tối ưu hoá (AA) > chuỗi mà bạn muốn sao lưu và chọn Vẫn sao chép để sao lưu khóa riêng tư của Tài khoản Tối ưu hoá (AA)
  CT-Ứng dụng-web3-chọn tài khoản AA từ ví khóa riêng tưChọn Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của bạn để sao chép khóa riêng tư
   
  CT-Ứng dụng-web3-sao chép khóa riêng tưChọn Vẫn sao chép để sao chép khóa riêng tư

Ví không khóa

 

 • Ví này không lưu trữ khóa riêng tư hoàn chỉnh trên thiết bị cục bộ của bạn, do đó không thể sao lưu

Lưu ý:

 • Tài khoản Tối ưu hoá (AA) đã xuất không hiển thị trong ví thứ ba không hỗ trợ Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của OKX. Tương tự, Ví OKX chỉ hỗ trợ khôi phục Tài khoản Tối ưu hoá (AA) đã được tạo trong ví OKX.