Làm cách nào để kiểm tra số lần xác nhận khối? (Web)

Phát hành vào 22 thg 8, 2023Cập nhật vào 29 thg 5, 2024Thời gian đọc: 3 phút46

Xác nhận khối là gì và số lần xác nhận khối là gì?

Xác nhận khối là hành động trong đó thợ đào thêm giao dịch của bạn vào các khối (tức là khối dữ liệu) trên blockchain khi bạn nạp hoặc rút tiền. Điều này là quan trọng vì nó đảm bảo giao dịch khó bị thay đổi.

Khi bạn đã nạp tiền, khoản tiền nạp của bạn sẽ được xử lý và được các thợ đào xác minh. Khi khoản tiền nạp của bạn được một thợ đào xác minh, số lần xác nhận khối sẽ được cập nhật từ 0 thành 1. Càng nhiều thợ đào xác minh giao dịch của bạn, số lần xác nhận khối càng lớn.

Các loại tiền mã hóa và mạng lưới khác nhau có số lần xác nhận khối khác nhau. Bạn sẽ nhận được khoản tiền nạp trong tài khoản sau khi khoản tiền nạp đó được xác minh bởi số lượng thợ đào cần thiết theo loại tiền mã hóa & mạng lưới mà bạn đã chọn.

Lưu ý: số lần xác nhận khối càng lớn thì dữ liệu trong blockchain càng khó thay đổi và giao dịch càng an toàn

Làm cách nào để kiểm tra số lần xác nhận khối?

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại okx.com, truy cập Tài sản và chọn Nạp tiền

  CT-gb-web-homepage-deposit

  Chọn Tài sản > Nạp tiền

 2. Chọn loại tiền mã hóa mà bạn muốn nạp trong trường Chọn loại tiền mã hóa và mạng lưới nạp tiền trong trường Mạng lưới nạp tiền, sau đó chọn Tiếp theo

 3. Bạn có thể tìm thấy số lần xác nhận khối cần thiết trong mục Tiền nạp vào tài khoản

  CT-gb-web-deposit-deposit arrival info

  Tìm Tiền nạp vào tài khoản trên trang chi tiết Nạp tiền