Điều khoản & điều kiện và Miễn trừ trách nhiệm của Sự kiện FreeGas

Phát hành vào 8 thg 8, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 5 phút152

Điều khoản và Điều kiện

  1. Sự kiện này (“Sự kiện”) (i) không mang mục đích đề nghị mua bán hoặc giao dịch tài sản kỹ thuật số; và (ii) không cung cấp lời khuyên hay khuyến nghị nào (bất kể đầu tư, kế toán, pháp lý, thuế hay các vấn đề khác). Sự kiện này không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ở các khu vực pháp lý hoặc quốc gia ào mà việc phân phối hoặc sử dụng sẽ trái với luật pháp hoặc quy định địa phương. Người tham gia Sự kiện phải tự nắm thông tin và tuân thủ các hạn chế đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ và biến động cao, có thể bị kém thanh khoản bất cứ lúc nào và dành cho các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao. Người giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể mất toàn bộ giá trị khoản đầu tư.

  2. Vui lòng tham khảo trang Sự kiện để biết thêm về điều khoản miễn phí gas ("FreeGas Coverage") khi người dùng đủ điều kiện ("Điều khoản FreeGas"), bao gồm nhưng không giới hạn ở số tiền FreeGas, khi gia hạn FreeGas Coverage và FreeGas Coverage được phân phối như thế nào.

  3. Chỉ các giao dịch được thực hiện bằng Ví OKX Web3 theo trang Sự kiện mới đủ điều kiện nhận FreeGas Coverage.

  4. OKX và, nếu đơn vị tổ chức sự kiện là bên thứ ba, thì đơn vị tổ chức đó (cả Ví OKX và đơn vị tổ chức bên thứ ba đó được gọi là "Ban tổ chức"), bảo lưu quyền giải thích, sửa đổi, đình chỉ, hủy bỏ hoặc chấm dứt Sự kiện này và/ hoặc bất kỳ Điều khoản FreeGas nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở khối lượng và phân bổ FreeGas Coverage. Trong trường hợp có tranh chấp, giải thích của OKX sẽ là giải thích cuối cùng.

  5. OKX và Ban tổ chức có quyền loại trừ bất kỳ địa chỉ ví nào tham gia Sự kiện này.

  6. Ngoài những điều trên, OKX và Ban tổ chức cũng có quyền hủy tư cách của bất kỳ người dùng hoặc địa chỉ ví nào tham gia Sự kiện này nếu nghi ngờ có hành vi không trung thực hoặc lạm dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp nhập nhiều địa chỉ ví để nhận phần thưởng, thuê địa chỉ ví để kiếm phần thưởng, tham gia hoạt động rửa tiền hoặc tham gia bất kỳ hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc có hại nào khác. Người dùng và/hoặc địa chỉ ví bị nghi ngờ có thể bị cấm tham gia bất kỳ sự kiện nào trong tương lai trên Trang web và/hoặc Nền tảng.

  7. Khi sử dụng hoặc truy cập Trang web, Nền tảng, Dịch vụ, người dùng xác nhận đã đồng ý Điều khoản dịch vụ của Hệ sinh thái OKX Web3 và Chính sách quyền riêng tư của Hệ sinh thái OKX Web3 ("Điều khoản trang web"). Trừ khi có điều chỉnh, tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng sẽ có cùng ý nghĩa trong Điều khoản trang web. Ngoài ra, khi truy cập trang Sự kiện và tham gia Sự kiện này, người dùng xác nhận đã đọc và hiểu các điều khoản FreeGas.

  8. Nếu có nhiều phiên bản ngôn ngữ của Sự kiện này và/hoặc Điều khoản sự kiện, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có tranh chấp.