ADA và DOT sẽ bị hủy niêm yết khỏi nền tảng Đầu Tư Kép

Phát hành vào 19 thg 6, 2023Cập nhật vào 4 thg 4, 2024Thời gian đọc: 2 phút

ADA và DOT sẽ bị hủy niêm yết khỏi nền tảng Đầu Tư Kép vào lúc 10:00 sáng ngày 21/06/2023 (giờ Việt Nam) Bạn sẽ không thể đăng ký sản phẩm Đầu Tư Kép ADA và DOT mới, nhưng các lệnh hiện tại của bạn sẽ vẫn chờ khớp cho đến khi không còn hiệu lực. Sau đó, lệnh sẽ hết hạn và thanh toán như bình thường.

OKX
19/06/2023