OKX mở giao dịch ký quỹ & tiết kiệm và list vĩnh cửu cho FLOKI

Ngày đăng tải: 20 thg 2, 2023Ngày cập nhật: 8 thg 8, 2023Thời gian đọc: 3 phút
Hân hạnh thông báo, giao dịch ký quỹ và tiết kiệm FLOKI sẽ mở vào lúc 2:00 chiều ngày 20/02 (UTC+7). . Đồng thời, OKX sẽ list các hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT cho FLOKI.
Sẵn sàng cập nhật giao diện và API cho web, app. Thông tin chi tiết như sau:
I. Giao dịch ký quỹ và tiết kiệm
  1. Giao dịch ký quỹ giao ngay sẽ mở cho các cặp sau: FLOKI/USDT
  2. Để biết chi tiết về tỷ lệ ký quỹ theo cấp, vui lòng tham khảo Cấp vị thế vay ký quỹ sau khi chính thức list.
  3. Để biết giới hạn tiết kiệm, vui lòng tham khảo Quy tắc kinh doanh dành cho tiết kiệm sau khi chính thức list.
II. Giao dịch hoán đổi vĩnh cửu
Hoán đổi vĩnh cửu FLOKIUSDT:
Tính năng
Thông tin chi tiết
Cơ sở
FLOKI/USDT Index
Tài sản quyết toán
USDT
Mệnh giá
100.000
Báo giá
1 giá trị FLOKI được tính bằng USDT tương đương
Giới hạn chuyển dịch giá tối thiểu
0,00000001
Đòn bẩy
0,01~20x
Tỷ lệ funding
Clamp (MA(((giá mua tốt nhất + giá bán tốt nhất) / 2 - giá chỉ số giao ngay)/giá chỉ số giao ngay - lãi), -0,75%, 0,75%), lãi = 0
Giờ giao dịch
24/7
Lưu ý: Khi ra mắt hợp đồng mới, phí quyền chọn thường không ổn định. Để tránh các khoản phí không hợp lý, giới hạn trên của tỷ lệ funding trước 11:00 đêm ngày 20/02 (UTC+7) là 0,03%. Sau 11:00 đêm (UTC+7), giới hạn trên của tỷ lệ funding dự đoán sẽ được điều chỉnh trở lại mức bình thường là 1,50% (phí funding của giai đoạn này sẽ được tính vào lúc 3:00 chiều ngày 21/02 (UTC+7)).
Các quy tắc giới hạn giá của giao dịch hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT cho FLOKI cũng tương tự các quy tắc dành cho những loại tiền tệ khác. Vui lòng tham khảo hướng dẫn giao dịch hoán đổi vĩnh cửu của OKX để biết thêm chi tiết.
Giao dịch hoán đổi vĩnh cửu ký quỹ bằng USDT: Thỏa thuận người dùng giao dịch hoán đổi vĩnh cửu OKX
OKX
Ngày 20/02/ 2023 (UTC+7)