Sao chép giao dịch

Gặt hái lợi nhuận khủng cùng cộng đồng trader hàng đầu
Tìm nhà giao dịch hàng đầu
Theo dõi tín hiệu giao dịch
Dễ dàng sao chép và kiếm lợi nhuận
banner
Kênh thông tin
Trang thông tin thị trường
Bảng xếp hạng
Kênh thông tin
Trang thông tin thị trường
Bảng xếp hạng
Nhà giao dịch có hiệu suất ổn định

Trader có mức PnL ổn định, phù hợp để sao chép dài hạn

PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$3.855,79
Tỷ lệ thắng93,78%
PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$400,31
Tỷ lệ thắng97,50%
PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$1.751,74
Tỷ lệ thắng75,42%
Tất cả nhà giao dịch
Tổng quan
PNL%
PNL
Thêm
PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$912,95
Tỷ lệ thắng99,47%
AUM$33.342.294,00
btc logo
eth logo
Babyfat
3.078
PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$558,76
Tỷ lệ thắng97,91%
AUM$22.322.602,37
icp logo
comp logo
crv logo
doge logo
61
PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$6.000,90
Tỷ lệ thắng94,44%
AUM$36.918.920,00
bnb logo
btc logo
eth logo
ltc logo
PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$917,47
Tỷ lệ thắng100,00%
AUM$34.590.271,00
btc logo
eth logo
PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$833,93
Tỷ lệ thắng98,70%
AUM$26.302.044,00
btc logo
eth logo
ltc logo
PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$15.865,25
Tỷ lệ thắng94,65%
AUM$58.484.330,00
btc logo
eth logo
zichan
1.441
PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$12.849,80
Tỷ lệ thắng95,10%
AUM$27.027.067,04
etc logo
btc logo
eth logo
PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$359.512,90
Tỷ lệ thắng68,33%
AUM$54.954.506,00
btc logo
eth logo
PNL% trong 30 ngày qua
PNL trong 30 ngày+$1.905,00
Tỷ lệ thắng95,02%
AUM$3.345.003,00
icp logo
comp logo
crv logo
doge logo
51
  • 1
    2
    3
  • 167