Sao chép giao dịch

Kiếm lợi nhuận vượt trội với cộng đồng trader hàng đầu
Tìm nhà giao dịch hàng đầu
Theo dõi tín hiệu giao dịch
Dễ dàng sao chép và kiếm lợi nhuận
banner
Hoạt động mới nhất
Trang thông tin thị trường
Bảng xếp hạng
Hoạt động mới nhất
Trang thông tin thị trường
Bảng xếp hạng
Tổng quan
PNL
AUM
PNL của nhà giao dịch chính trong 30 ngày
+88,05%
+$17.815,37
Tỷ lệ thắng
71,93%
67 ngày
AUM$98.331,07
bch logo
etc logo
dydx logo
doge logo
15
PNL của nhà giao dịch chính trong 30 ngày
+27,67%
+$4.909,25
Tỷ lệ thắng
85,71%
64 ngày
AUM$29.987,71
aave logo
btc logo
eth logo
avatar
big瀑布
93/100
PNL của nhà giao dịch chính trong 30 ngày
+44,31%
+$3.986,34
Tỷ lệ thắng
73,17%
48 ngày
AUM$21.786,01
sol logo
comp logo
ftm logo
apt logo
19
PNL của nhà giao dịch chính trong 30 ngày
+41,77%
+$6.219,75
Tỷ lệ thắng
50,00%
100 ngày
AUM$327.167,13
icp logo
mina logo
comp logo
crv logo
108
PNL của nhà giao dịch chính trong 30 ngày
+41,86%
+$585,99
Tỷ lệ thắng
86,96%
77 ngày
AUM$212.164,57
icp logo
mina logo
comp logo
crv logo
108
PNL của nhà giao dịch chính trong 30 ngày
+29,90%
+$8.248,77
Tỷ lệ thắng
95,00%
40 ngày
AUM$615.183,58
icp logo
mina logo
comp logo
crv logo
100
avatar
galaxy*
485/500
PNL của nhà giao dịch chính trong 30 ngày
+35,29%
+$6.387,13
Tỷ lệ thắng
94,92%
128 ngày
AUM$237.304,50
icp logo
comp logo
crv logo
doge logo
51
PNL của nhà giao dịch chính trong 30 ngày
+33,73%
+$4.171,95
Tỷ lệ thắng
61,90%
61 ngày
AUM$39.902,09
icp logo
mina logo
comp logo
crv logo
108
PNL của nhà giao dịch chính trong 30 ngày
+77,83%
+$15.826,91
Tỷ lệ thắng
79,31%
54 ngày
AUM$14.667,98
icp logo
mina logo
comp logo
crv logo
108