Mua ANT trong vài bước

Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana và nhiều loại tiền mã hóa khác

Cách mua ANT

Mua/Bán ANT chỉ với vài bước
Đăng ký

Mua/Bán ANT chỉ với vài bước
Xác minh danh tính của bạn

Mua/Bán ANT chỉ với vài bước
Mua ANT
currency

ANT là gì?

Aragon là nền tảng phi tập trung để tạo và quản lý các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). DAO là tổ chức không có cơ quan trung tâm. Các thành viên cùng nhau đưa ra quyết định quan trọng thông qua biểu quyết. Trong lĩnh vực tiền mã hóa và DeFi, hầu hết các mạng và giao thức sử dụng DAO cho hoạt động quản trị của mình. Aragon cung cấp bộ khung cần thiết để xây dựng và duy trì các tổ chức này một cách hiệu quả.


Hệ sinh thái Aragon có nhiều công cụ và mạng lưới, bao gồm cả Aragon Client - dApp (ứng dụng phi tập trung) xây dựng và quản lý các DAO; Aragon Court - hệ thống giải quyết tranh chấp với sự hỗ trợ của “giám hộ” là con người; Aragon Network - DAO được tạo thành từ một mạng lưới các tổ chức phi tập trung và Aragon Association - tổ chức phi lợi nhuận đóng vai trò là bên quản lý hợp pháp của nền tảng đồng thời quản lý số tiền thu được từ việc bán token Aragon.


Bạn có thể sử dụng token ANT (Aragon Network Token) để quản trị nền tảng và tạo token ANJ (Aragon Juror) dùng để giải quyết tranh chấp tại Aragon Court. Aragon đã có hàng nghìn tổ chức được xây dựng trên nền tảng và đang được các dự án blockchain lớn như Curve và Decentraland sử dụng.

Làm thế nào để mua Tiền mã hóa?