zkSync Root

zkSync Root

Celebrate with us the year of the Blue Dragon and unleash your potential on zkSync with ZK24. by HYPERCOMIC.
Thêm
ERA_ETH11,0156
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,00007
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
356,24K
Chủ sở hữu
0,14%
Đã niêm yết
99,94%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
356,44K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, zkSync Root đã hoàn thành 3 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,00001 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 531 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
zkSync Root có tổng cộng 356.445 NFT và những NFT này được giữ trong 356.247 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00001 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00001 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.