zkSync Era Name Service

zkSync Era Name Service

Your web3 DID on zkSync,planted in this collection, you’ll find all the .zks domain name NFTs that have been mint so far.Link the entire zkSync ecosystem through .zks domian name.Welcome to web3, welcome to ZNS!
Thêm
ERA_ETH1,47K
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,0001
Giá sàn
ERA_ETH
0,0001
Giá chào bán tốt nhất
899,19K
Chủ sở hữu
0,53%
Đã niêm yết
76,67%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
1,17M
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, zkSync Era Name Service đã hoàn thành 279 giao dịch với tổng khối lượng là 17,41. Giá sàn là 0,00003 ERA_ETH và đã có thay đổi +50% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 6.293 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
zkSync Era Name Service có tổng cộng 1.172.767 NFT và những NFT này được giữ trong 899.197 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00003 ERA_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,06. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00003 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.