zkSync Bridger

zkSync Bridger

Celebrate with us the year of the Blue Dragon and unleash your potential on zkSync with ZK24. by HYPERCOMIC.
Thêm
ERA_ETH5,9531
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,0004
Giá sàn
ERA_ETH
0,0001
Giá chào bán tốt nhất
288,24K
Chủ sở hữu
0,1%
Đã niêm yết
99,96%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
288,33K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, zkSync Bridger đã hoàn thành 5 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,0004 ERA_ETH và đã có thay đổi -32,21% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 308 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
zkSync Bridger có tổng cộng 288.331 NFT và những NFT này được giữ trong 288.244 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,0004 ERA_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,0004. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0004 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.