zkSpaceship

zkSpaceship

Each art represents a unique spaceship that, with the help of innovative technologies, is ready for endless adventures in space. They can be presented in different forms - some will look like cargo ships for transporting resources, others like fighters for space battles, or like research vessels searching for new planets.
Thêm
ERA_ETH58,72K
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,0009
Giá sàn
ERA_ETH
0,0001
Giá chào bán tốt nhất
10,13K
Chủ sở hữu
1,82%
Đã niêm yết
72,82%
Chủ sở hữu duy nhất
13,5%
Phí bản quyền
13,89K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, zkSpaceship đã hoàn thành 7 giao dịch với tổng khối lượng là 47,5. Giá sàn là 0,0009 ERA_ETH và đã có thay đổi +12,5% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 253 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
zkSpaceship có tổng cộng 13.892 NFT và những NFT này được giữ trong 10.117 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,0009 ERA_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 6,7863. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0009 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.