zkSnowGlobe

zkSnowGlobe

This Collection of various Snow Globe.
Thêm
ERA_ETH47,56K
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,0008
Giá sàn
ERA_ETH
0,0001
Giá chào bán tốt nhất
3,43K
Chủ sở hữu
2,51%
Đã niêm yết
49,04%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
7K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, zkSnowGlobe đã hoàn thành 4 giao dịch với tổng khối lượng là 23,5. Giá sàn là 0,0008 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 176 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
zkSnowGlobe có tổng cộng 7.000 NFT và những NFT này được giữ trong 3.433 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,0008 ERA_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 5,8756. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0008 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.