ZkMemes

ZkMemes

Discover ZkMemes's 5000 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x94c9cdaeb80bad8cd28afc8e0e8a71a1be882dcf.
Thêm
ERA_ETH0,1655
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,000014
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1,04K
Chủ sở hữu
2,02%
Đã niêm yết
20,8%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
5K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với ZkMemes trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,000014 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 102 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
ZkMemes có tổng cộng 5.000 NFT và những NFT này được giữ trong 1.040 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,000014 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,000014 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.