zkJurassicWorld

zkJurassicWorld

Those who collect these images embark on a journey through time, unlocking the mysteries of ancient life and connecting with the primal forces that shaped our planet. They become the custodians of this lost world, preserving the legacy of the dinosaurs and their extraordinary existence.
Thêm
ERA_ETH34,29K
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,0000995
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
40,72K
Chủ sở hữu
3,31%
Đã niêm yết
74,36%
Chủ sở hữu duy nhất
13,5%
Phí bản quyền
54,27K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, zkJurassicWorld đã hoàn thành 75 giao dịch với tổng khối lượng là 48,15. Giá sàn là 0,00003 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 1.680 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
zkJurassicWorld có tổng cộng 54.277 NFT và những NFT này được giữ trong 40.362 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00003 ERA_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,64. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00003 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.