zkGemstone

zkGemstone

Discover zkGemstone's 4000 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0xca75e031dc4c234d9b7ac6e13f8a7224698629a1.
Thêm
ERA_ETH11,4K
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,0003999
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
2,25K
Chủ sở hữu
2,96%
Đã niêm yết
56,27%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
4K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với zkGemstone trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0003999 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 118 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
zkGemstone có tổng cộng 4.000 NFT và những NFT này được giữ trong 2.250 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0003999 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0003999 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.