zkDmail Explorer

zkDmail Explorer

Celebrate with us the year of the Blue Dragon and unleash your potential on zkSync with ZK24. by HYPERCOMIC.
Thêm
ERA_ETH32,0706
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,00025
Giá sàn
ERA_ETH
0,0001
Giá chào bán tốt nhất
245,35K
Chủ sở hữu
0,11%
Đã niêm yết
99,96%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
245,44K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, zkDmail Explorer đã hoàn thành 12 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,00025 ERA_ETH và đã có thay đổi -41,87% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 274 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
zkDmail Explorer có tổng cộng 245.441 NFT và những NFT này được giữ trong 245.350 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00025 ERA_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,0002. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00025 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.