ZK Imagination World

ZK Imagination World

Discover ZK Imagination World's 14 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0xbcb450befd85e9808b2b858de41f5387a237fc26.
Thêm
ERA_ETH88,4222
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,0001
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
6,56K
Chủ sở hữu
28,57%
Đã niêm yết
0,25%
Chủ sở hữu duy nhất
10%
Phí bản quyền
14
Vật phẩm duy nhất
2,6M
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, ZK Imagination World đã hoàn thành 18 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,0001 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 4 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
ZK Imagination World có tổng cộng 2.600.000 NFT và những NFT này được giữ trong 6.566 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0001 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0001 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.