zk GODS

zk GODS

This is a collection of Greek, Roman and Egyptian gods.
Thêm
ERA_ETH61,13K
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,00045
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
16,5K
Chủ sở hữu
2,18%
Đã niêm yết
80,85%
Chủ sở hữu duy nhất
13,5%
Phí bản quyền
20,24K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, zk GODS đã hoàn thành 19 giao dịch với tổng khối lượng là 47. Giá sàn là 0,00045 ERA_ETH và đã có thay đổi -10% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 442 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
zk GODS có tổng cộng 20.248 NFT và những NFT này được giữ trong 16.372 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00045 ERA_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 2,474. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00045 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.