ZK A YaypegsZk

ZK A YaypegsZk

Discover ZK A YaypegsZk's 9997 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x4b37aa3c4e5f56d8b80df4f5087ca8c90f3837fc.
Thêm
ERA_ETH0,2849
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,00001
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
2,26K
Chủ sở hữu
0,13%
Đã niêm yết
22,62%
Chủ sở hữu duy nhất
50%
Phí bản quyền
9,99K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với ZK A YaypegsZk trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,00001 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 13 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
ZK A YaypegsZk có tổng cộng 9.997 NFT và những NFT này được giữ trong 2.262 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00001 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00001 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.