The dead king NFT d9f523

The dead king NFT d9f523

Discover The dead king NFT d9f523's 10000 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x89fdca2d2f02807b0d0bca076aca4eff7fa9250a.
Thêm
ERA_ETH0,8572
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,0001
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
263
Chủ sở hữu
0,83%
Đã niêm yết
2,63%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, The dead king NFT d9f523 đã hoàn thành 3 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,0001 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 83 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
The dead king NFT d9f523 có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 263 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0001 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0001 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.