Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, LIBERTAS Maiden đã hoàn thành 143 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,000049 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 589 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
LIBERTAS Maiden có tổng cộng 30.343 NFT và những NFT này được giữ trong 22.557 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,000049 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,000049 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.