ReadON ZKSync Profile

ReadON ZKSync Profile

Discover ReadON ZKSync Profile's 123314 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x82413f72155ab5a53cccea64de8cae7501077f1c.
Thêm
ERA_ETH286,8323
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,0002
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
120,58K
Chủ sở hữu
0,23%
Đã niêm yết
97,78%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
123,31K
Vật phẩm
icon_chain_link
0