Orbiter x zkSync Era

Orbiter x zkSync Era

Discover Orbiter x zkSync Era's 57311 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x47932388ec37837960b0ad2ad1d082b6322ca352.
Thêm
ERA_ETH0,2884
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,0007899
Giá sàn
ERA_ETH
0,0001
Giá chào bán tốt nhất
58,73K
Chủ sở hữu
0,1%
Đã niêm yết
99,95%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
57,31K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #41088 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #41088
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #41088
Orbiter x zkSync Era
324

0,0007899

Giá chào bán tốt nhất 0,0001 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #42705 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #42705
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #42705
Orbiter x zkSync Era
324

0,00079

Giá chào bán tốt nhất 0,0001 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #45287 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #45287
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #45287
Orbiter x zkSync Era
324

0,0008

Giá chào bán tốt nhất 0,0001 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #38139 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #38139
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #38139
Orbiter x zkSync Era
324

0,0008999

Giá chào bán tốt nhất 0,0001 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #42239 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #42239
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #42239
Orbiter x zkSync Era
324

0,0009

Giá chào bán tốt nhất 0,0001 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #54356 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #54356
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #54356
Orbiter x zkSync Era
324

0,0009

Giá mới nhất 0,0019 ERA_ETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #25077 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #25077
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #25077
Orbiter x zkSync Era
324

0,00099

Giá chào bán tốt nhất 0,0001 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #34040 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #34040
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #34040
Orbiter x zkSync Era
324

0,00099

Giá mới nhất 0,00032 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #43745 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #43745
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #43745
Orbiter x zkSync Era
324

0,00099

Giá chào bán tốt nhất 0,0001 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #20439 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #20439
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #20439
Orbiter x zkSync Era
324

0,001

Giá chào bán tốt nhất 0,0001 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #29763 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #29763
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #29763
Orbiter x zkSync Era
324

0,001079

Giá mới nhất 0,0009 ERA_ETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #7346 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #7346
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #7346
Orbiter x zkSync Era
324

0,0012

Giá mới nhất 0,0006 ERA_ETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #33352 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #33352
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #33352
Orbiter x zkSync Era
324

0,0013

Giá mới nhất 0,00077 ERA_ETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #14785 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #14785
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #14785
Orbiter x zkSync Era
324

0,00137

Giá mới nhất 0,0003 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #30887 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #30887
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #30887
Orbiter x zkSync Era
324

0,00137

Giá mới nhất 0,00031 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #36760 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #36760
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #36760
Orbiter x zkSync Era
324

0,00138

Giá chào bán tốt nhất 0,0001 WETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #7407 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #7407
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #7407
Orbiter x zkSync Era
324

0,0018

Giá mới nhất 0,002399 ERA_ETH
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #20566 background
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #20566
Orbiter Finance X zkSync Era NFT #20566
Orbiter x zkSync Era
324

0,0019

Giá mới nhất 0,0008 ERA_ETH
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Orbiter x zkSync Era đã hoàn thành 1 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,0007899 ERA_ETH và đã có thay đổi +0,7% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 61 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Orbiter x zkSync Era có tổng cộng 57.311 NFT và những NFT này được giữ trong 57.287 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,0007899 ERA_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,0007843. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0007899 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.