Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Mint Square Storefront1 đã hoàn thành 9 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,00002 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 844 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Mint Square Storefront1 có tổng cộng 573.250 NFT và những NFT này được giữ trong 411.133 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00002 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00002 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.