HEROES&VILLAINS

HEROES&VILLAINS

Buy MARVEL nft to get WL in our future collections
Thêm
ERA_ETH43,76K
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,00009
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
17,55K
Chủ sở hữu
1,81%
Đã niêm yết
82,55%
Chủ sở hữu duy nhất
13,5%
Phí bản quyền
21,51K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, HEROES&VILLAINS đã hoàn thành 17 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,00006 ERA_ETH và đã có thay đổi +7,14% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 391 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
HEROES&VILLAINS có tổng cộng 21.510 NFT và những NFT này được giữ trong 17.758 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00006 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00006 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.