Ethereal Mask

Ethereal Mask

Mint => https://masked.life 🎭 Your Alter Ego "Ethereal Mask" collection is a series of 1,111 digital artworks that showcase the enigmatic charm of a masked character. Each piece of the collection features a unique and intricate design of the masked persona, with details that will captivate any viewer's attention.
Thêm
ERA_ETH4,16K
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,001
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
228
Chủ sở hữu
19,78%
Đã niêm yết
61,45%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
371
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Ethereal Mask trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,001 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 73 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Ethereal Mask có tổng cộng 371 NFT và những NFT này được giữ trong 227 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,001 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,001 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.