ERA Rifters

ERA Rifters

COMMUNI-3 : ERA Rifters . STACKING SOON ... !! A groundbreaking journey into the world of digital ownership and creativity. Our platform is the gateway to a new era of digital collectibles and unique digital assets .
Thêm
ERA_ETH88,9797
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,00067
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
3,26K
Chủ sở hữu
1,1%
Đã niêm yết
81,67%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
3,99K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với ERA Rifters trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,00067 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 44 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
ERA Rifters có tổng cộng 3.999 NFT và những NFT này được giữ trong 3.266 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00067 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00067 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.