Vibing Apes Pass

Vibing Apes Pass

Vibing Apes Pass - Generated and deployed on LaunchMyNFT.
Thêm
SOL1,1045
Tổng khối lượng
SOL
0,09
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
67
Chủ sở hữu
19,01%
Đã niêm yết
47,88%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
142
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Vibing Apes Pass trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,09 SOL và đã có thay đổi -8,17% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 27 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Vibing Apes Pass có tổng cộng 142 NFT và những NFT này được giữ trong 68 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,09 SOL và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,09 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.