STEPN x adidas Genesis Sneakercertified

STEPN x adidas Genesis Sneaker

STEPN x adidas co-branded Genesis Sneakers.
Thêm
SOL21,1952
Tổng khối lượng
SOL
0,01127
Giá sàn
SOL--
Giá chào bán tốt nhất
1,54K
Chủ sở hữu
2,7%
Đã niêm yết
12,37%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
12,51K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, STEPN x adidas Genesis Sneaker đã hoàn thành 3 giao dịch với tổng khối lượng là 0,03. Giá sàn là 0,01127 SOL và đã có thay đổi -18,57% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 338 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
STEPN x adidas Genesis Sneaker có tổng cộng 12.512 NFT và những NFT này được giữ trong 1.548 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,01127 SOL và giá trung bình trong 24 giờ là 0,01147. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,01127 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.