Solana Stone #2

Solana Stone #2

The Solana Stone Powered by the $RUNES token. Derived from its forefather the Bitcoin Runestone, etching its place in blockchain history as the first ever multi chain vessel, that is building the foundation to the bridge that shall bridge the future from Solana To Bitcoin and beyond. Will you join us on this journey anon, and etch your place in history? The Ticker Is $RUNES"
Thêm
SOL165,2175
Tổng khối lượng
SOL
0,04612
Giá sàn
SOL--
Giá chào bán tốt nhất
707
Chủ sở hữu
11,49%
Đã niêm yết
72,68%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
974
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Solana Stone #2 đã hoàn thành 3 giao dịch với tổng khối lượng là 0,12. Giá sàn là 0,04612 SOL và đã có thay đổi -26,71% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 112 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Solana Stone #2 có tổng cộng 974 NFT và những NFT này được giữ trong 708 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,04612 SOL và giá trung bình trong 24 giờ là 0,04085. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,04612 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.